Algemene- en verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de
  geleverde prestaties en betreffende de facturatie ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
 3. Elke bestelling is bindend.
 4. Annulatie van bestellingen zijn uitsluitend bespreekbaar tijdens een telefonisch overleg.
 5. In geval van niet-tijdige betaling van een aankoop, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden een nalatigheidsinterest van 10% op jaarbasis, gerekend vanaf de factuurdatum. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 Euro. Alle kosten verbonden aan de invordering zijn ten laste van de klant.
 6. Bij niet-tijdige betaling van een aankoop zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 7. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 8. Ingeval van geschillen zijn slechts de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Silvercorner bevoegd.
 9. Herroepingsrecht: als u een gegronde reden heeft om uw aankoop te herroepen, gelieve ons dan telefonisch te contacteren zodat we samen uw mogelijkheden kunnen bekijken en een oplossing voor beide partijen kunnen bespreken.

Nieuwsbrief

Actuele koersen

 

Goud vandaag

Goud - 1 kg:   € 55 653,99
Goud - 1 oz:   € 1 731,01
Goud - 1 gr:   € 55,65

Zilver vandaag

Zilver - 1 kg:   € 643,87
Zilver - 1 oz:   € 20,03
Zilver - 1 gr:   € 0,64
waarom kopen bij Silvercorner

Verzekerde verzending

Alle pakketten worden 100% verzekerd verzonden. U kiest dus voor een zorgeloze investering. Bovendien wordt uw aankoop in een anonieme verpakking bezorgd.

Advies bij uw aankoop

heeft u vragen bij uw eerste aankoop of advies nodig bij een grote investering? Op eenvoudig verzoek ontvangt u gratis advies voor uw mogelijke investering.

Afhalen na afspraak

Woont u in Zeeland en wenst u te besparen op de verzendingskosten? Dan kunt u ervoor kiezen om uw bestelling zelf af te halen in onze winkel te Axel!